หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึง

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การที่นำเอาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางการสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสายเคเบิล สายโทรศัพท์ คลื่นวิทยุ คลื่นอินฟราเรด หรือสัญญาณดวาเทียม ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายนั้นสามารถติดต่อหรือทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น